بهداشت و سلامتی

نحوی نشستن صحیح در مقابل کامپیوتر
600 424 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

شما هم مثل من وقت زیادی رو پشت میز کامپیوتر می نشینید؟ در این فیلم با نحوی نشستن صحیح در مقابل کامپیوتر و  نکات مهمی در این زمینه آنشا خواهید شد.…

ادامه مطلب