طرح آزمون نرم‌افزار

استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار
1200 630 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این سند، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بردارد. آزمون نرم‌افزار یکی…

ادامه مطلب