راهکارهای سازمانی

استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار
1200 630 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این سند، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بردارد. آزمون نرم‌افزار یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که در جریان پروژه‌های نرم‌افزاری باید اجرا شود.…

ادامه مطلب
استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری (VVP)
900 400 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. فرآیندهای تصدیق و صحه‌گذاری (V&V) از مهم‌ترین فرآیندهای پشتیبان توسعه نرم‌افزار است که اجرای صحیح…

ادامه مطلب
استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)
500 397 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح مدیریت پیکربندی از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲  برگرفته شده است. فرآیند مدیریت پیکربندی یکی از فرآیندهای پشتیبان مهم در زیست چرخ توسعه نرم‌افزار است که به‌منظور…

ادامه مطلب
استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)
740 417 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح مدیریت پروژه از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. طرح مدیریت پروژه (PMP) سندی است که اصول، ضوابط و روش‌های مدیریت یک پروژه نرم‌افزاری را…

ادامه مطلب
استاندارد سند توصیف متدولوژی (MDD)
562 277 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد سند توصیف متدولوژی[۱] از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. سند توصیف متدولوژی یکی از اصلی‌ترین اسناد پایه‌ای هر پروژه نرم‌افزاری است که در آن مدل…

ادامه مطلب
معرفی استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار
1000 574 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲، در ادامه فاز اول این نظام و با هدف تهیه استانداردهای پایه‌ای تولید و توسعه نرم‌افزار، به سفارش دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، اجرا شده است. موضوع فاز اول نماتن،…

ادامه مطلب
بهبود مستمر خدمت (Continual Service Improvement)
633 497 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف بهبود مستمر خدمت (CSI) با حفظ ارزش برای مشتری از طریق ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت خدمات و بلوغ کلی چرخه عمر خدمت ITSM و فرایندهای مربوطه است. CSI مسئولیت‌ها، شیوه‌ها و روش‌های مدیریت کیفیت، مدیریت تغییر و بهبود قابلیت، کار برای بهبود…

ادامه مطلب
انجام خدمت (Service Operation)
720 540 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف هدف از انجام خدمت ارائه سطوح توافق شده خدمت به کاربران و مشتریان و مدیریت برنامه‌های کاربردی، تکنولوژی و زیرساختی است که ارائه خدمات را پشتیبانی کند. تنها در خلال این مرحله از چرخه عمر است که خدمات به‌طور واقعی ارزش را به…

ادامه مطلب
انتقال خدمت (Service Transition)
1473 964 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف نقش انتقال خدمت، تحویل خدمت موردنیاز کسب‌وکار به کاربرد عملیاتی است. انتقال خدمت این کار را از طریق دریافت بسته طراحی خدمت از مرحله طراحی خدمت و تحویل تمامی عناصر موردنیاز برای انجام و پشتیبانی خدمت مستمر به مرحله عملیاتی به انجام می‌رساند.…

ادامه مطلب
طراحی خدمت (Service Design)
620 465 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف طراحی خدمت یک مرحله از کل چرخه عمر خدمت و یک عامل مهم در فرایند تغییر کسب‌وکار است. نقش طراحی خدمت در فرایند تغییر کسب‌وکار را می‌توان به شکل زیر تعریف کرد: طراحی مناسب و نوآورانه خدمات فناوری اطلاعات، شامل معماری‌ها، فرایندها، سیاستها…

ادامه مطلب
استراتژی خدمت (Service Strategy)
671 315 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف استراتژی خدمت هر ارائه‌دهنده خدمتی می‌بایست بر اساس این اصل بنیادین باشد که مشتریانشان محصول خریداری نمی‌نمایند، آن‌ها رضایتمندی آن نیازهای مخصوص را خریداری می‌نمایند؛ بنابراین ارزش کافی خدمات ارائه‌شده (در قالب نتایج مورد انتظار مشتری) می‌بایست توسط مشتری درک شود تا موفقیت…

ادامه مطلب
پیاده سازی ITIL
1200 657 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

ITLT  چیست؟ به زبان ساده می‌توان ITIL را یک استاندارد در حوزه IT دانست، اما واقعیت این است که ITIL یک استاندارد نیست. درواقع ITIL یک سری تجربه موفق (best practice) است که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مرتبط با IT در دولت انگلستان،‌ برای…

ادامه مطلب