نمونه قرارداد خدمات مشاوره فناوری اطلاعات

1000 667 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

موضوع این توافق نامه ارائه خدمات مشاوره فنی/مدیریتی در حوزه فنّاوری اطلاعات از سوی مجری در سطوح مختلف موردنیاز توسعه کاربردهای فنّاوری اطلاعات در مجموعه کارفرما می باشد که در نه ماده تنظیم شده است.

بسمه‌تعالی

توافق‌نامه ارائه خدمات فنّاوری اطلاعات

 

این توافق‌نامه بین ……………………… و به نمایندگی …………………. به‌عنوان ……………………….. به نشانی ……………………………………. که ازاین‌پس در این توافق‌نامه کارفرما نامیده می‌شود و ……………………… به نشانی ……………………………………. که از این به بعد در این توافق‌نامه مجری نامیده می‌شود، منعقد گردید.

ماده ۱ – موضوع توافق‌نامه

ارائه خدمات مشاوره فنی/مدیریتی در حوزه فنّاوری اطلاعات از سوی مجری در سطوح مختلف موردنیاز توسعه کاربردهای فنّاوری اطلاعات در مجموعه کارفرما با موضوع

ماده ۲- مدت توافق‌نامه

۲-۱- مدت توافق‌نامه از تاریخ تنفیذ تا ………. به مدت … ماه شمسی می‌باشد.

۲-۲-هرگونه تمدید مدت توافق‌نامه به هر دلیلی (افزایش حجم کار، تأخیر در اجرای تعهدات طرفین) به‌جز بروز شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی و اضطراری (مندرج در ماده ۷ توافق‌نامه حاضر و حداکثر تا میزان ۲۵%) بایستی به‌صورت کتبی و با توافق طرفین انجام پذیرد و هیچ‌یک از طرفین مجاز به تغییر در شرایط توافق‌نامه بدون اخذ مجوز کتبی طرف مقابل نخواهد بود.

ماده ۳ – مبلغ توافق‌نامه

۳-۱- مبلغ هر ساعت انجام کار توسط مجری (یا تیم همکار) طی توافق‌نامه حاضر معادل -/…. ریال و سقف قابل پرداخت طی توافق‌نامه حاضر برابر ماهانه -/… ریال (معادل حداکثر … ساعت کار ماهانه) تعیین گردیده است.

۳-۲- با توجه به ماهیت توافق‌نامه، کلیه کسورات قانونی توافق‌نامه حاضر صرفاً شامل علی‌الحساب مالیات برابر ۵% بوده که از هر پرداخت به مجری کسر خواهد گردیده و طبیعتاً کارفرما متعهد به ارائه فیش‌های واریزی مالیات به سازمان امور مالیاتی به مجری خواهد بود. پرداخت سایر مبالغ به‌جز آن در تعهد مجری نبوده و مبلغ مندرج در ماده سه توافق‌نامه به‌صورت خالص و بدون کسر کسورات دیگری در وجه مجری (مطابق ماده چهار این توافق‌نامه) پرداخت خواهد گردید.

ماده ۴ – نحوه پرداخت

هرگونه پرداخت در قالب این توافق‌نامه بر اساس درخواست کتبی مجری که در انتهای هر ماه شمسی بر اساس میزان کار انجام‌شده مجری و تیم تحقیقاتی وی به کارفرما ارائه می‌شود انجام پذیرفته و کارفرما متعهد می‌گردد صورت‌وضعیت مربوطه را حداکثر ظرف مدت‌زمان یک هفته از تاریخ دریافت تعیین تکلیف و در وجه مجری تسویه نماید.

تنفیذ توافق‌نامه حاضر از تاریخ تأدیه پیش‌پرداخت به مبلغ -/… (… میلیون) ریال در وجه مجری می‌باشد. بدیهی است این مبلغ از اولین صورت‌وضعیت مجری کسر خواهد گردید.

ماده ۵ – شرایط توافق‌نامه

۵-۱- در صورت بروز تأخیر در برگزاری جلسات کارشناسی موردنظر از سوی کارشناسان کارفرما (بر اساس مکاتبات انجام‌شده مجری با نماینده کارفرما یا درخواست نمایندگان کارفرما) مجری تعهدی در قبال تأخیرات به وجود آمده در پیشبرد پروژه نخواهد داشت و از این بابت مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

۵-۲- مجری موظف است اطلاعات کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از انتشار آن‌ها بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما خودداری نماید.

۵-۳- مجری متعهد است کلیه تمهیدات علمی و فنی و نهایت دقت و کوشش خود را در اجرای این توافق‌نامه فراهم نماید.

۵-۴- این توافق‌نامه متضمن هیچ‌گونه مسئولیت اجرایی برای مجری نبوده و وی متعهد به ارائه هیچ محصول آموزشی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری یا از دیگر انواع به‌جز محصولات تصریح‌شده در پیوست یک توافق‌نامه جاری نخواهد بود.

۵-۵- مجری اقرار می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی‌ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد.

۵-۶- باتوجه به اینکه بستر اجرای نرم‌افزارهای موضوع این توافق‌نامه سخت‌افزار، شبکه و دسترسی به شبکه اینترنت می‌باشد، نماینده کارفرما متعهد می‌گردد در صورت اعلام نیاز مجری اقدامات لازم برای برپاداشتن و عملکرد صحیح سخت‌افزارهای نصب‌شده در محل کارفرما به همراه امکان دسترسی کامل به کلیه اطلاعات و سرورهای مربوطه را از طریق اینترنت برای مجری در هنگام اجرای عملیات موضوع توافق‌نامه به عمل آورد.

۵-۷- کارفرما متعهد می‌گردد کلیه مستندات، بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز شامل ساختار و اطلاعات و فراورده‌های نرم‌افزاری، نرم‌افزارهای پایه و کلیه موارد پیش‌نیاز شروع کار را (در حد موجود نزد کارفرما) به‌تمامی در ابتدای پروژه و یا در طی پیشبرد کار، در اختیار مجری قرار داده و لذا مجری در قبال ارائه خدمات در حوزه محصولاتی که ناشی از عدم تحویل یا تأخیر در تحویل مستندات و پیش‌نیازهای شروع کار به وی خواهد بود، مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است این موارد شامل کلیه محصولات نرم‌افزاری و مکتوب تولیدشده پیشین و تمامی مواردی که به نحوی با سیستم مورد سفارش کارفرما در ارتباط بوده‌اند یا می‌باشند و نزد کارفرما موجود می‌باشند و هر نوع خودداری از ارائه مستندات و ماژول‌های نرم‌افزاری و یا محصولات تولیدشده پیشین، باعث لغو تعهدات مجری در آن حوزه و عدم توانائی اجرای موضوع توافق‌نامه فی‌مابین خواهد گردید.

۵-۸- مجری متعهد می‌گردد حداکثر مساعدت خود را در خصوص هماهنگی‌های لازم برای حضور در جلسات فی‌مابین به میزان حداقل ۲ و حداکثر ۴ ساعت در هفته به انجام رساند. بدیهی است در موارد خاص که بنا بر پیشرفت پروژه میزان کمتر یا بیشتری برای حضور مجری در پروژه موردنیاز باشد، مجری حداکثر مساعدت را جهت هماهنگی و حضور در جلسات با نمایندگان کارفرما خواهد نمود.

ماده ۶- فسخ توافق‌نامه

۶-۱- درصورتی‌که مجری بنا به تشخیص داور مرضی‌الطرفین و به اعتراف خود قادر به انجام تعهدات طبق شرایط این توافق‌نامه نباشد، بنا به پیشنهاد داور مرضی‌الطرفین و تصویب کارفرما، توافق‌نامه با سه هفته اعلام کتبی قبلی از سوی کارفرما فسخ می‌گردد و طبق برآورد انجام‌شده توسط داور مرضی‌الطرفین تا آن تاریخ با مجری تسویه‌حساب به عمل می‌آید.

۶-۲- درصورتی‌که کارفرما تعهدات خود را به انجام نرساند و پرداخت‌های هر مرحله مطابق ماده ۴ توافق‌نامه و یا از یک ماه پس از تأیید صورتحساب انجام نشود، مجری مجاز خواهد بود با اعلام کتبی قبلی توافق‌نامه را فسخ و یا پیشبرد پروژه را متوقف نماید. بدیهی است کارفرما ملزم به پرداخت صورتحساب‌های تائید شده و انجام تسویه‌حساب تا تاریخ مذکور مطابق ماده ۴ می‌باشد.

۶-۳- در صورت اعلام کتبی فسخ توافق‌نامه از سوی طرفین توافق‌نامه (مجری یا کارفرما)، کلیه وجوه نقدی یا اسناد بهادار پرداخت‌شده به مجری تا تاریخ اعلام فسخ (مطابق ماده چهار توافق‌نامه حاضر) در مالکیت مجری بوده و کارفرما حق مطالبه هیچ وجهی از مجری را در هیچ زمینه‌ای نخواهد داشت

ماده ۷- موارد اضطراری

بروز هرگونه حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌اجتناب و خارج از اراده طرفین که مانع از اجرای تعهدات آن‌ها گردد، موجب مسئولیت آنان درزمان مزبور تا رفع حادثه نخواهد بود و طرفین با توافق کتبی می‌توانند نسبت به تمدید یا فسخ توافق‌نامه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت بروز این شرایط هیچ‌یک از طرفین هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. این موارد می‌تواند شامل بلایای طبیعی، قوانین جدیدالوضع که مانع از اجرای موضوع توافق‌نامه گردد، تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران، Hacking سایت، حوادث غیرمترقبه، حمله دشمن، جنگ داخلی، شورش یا قیام، آتش‌سوزی، سیل، انفجار، زلزله، اعتصاب، وقفه در کار یا معضلات کارگری یا هر دلیل دیگری که در حقیقت خارج از کنترل بوده یا مواردی ازاین‌دست باشد.

تبصره: تشخیص موارد اضطراری به عهده هیئتی متشکل از نماینده کارفرما، نماینده مجری و داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای توافق‌نامه درصورتی‌که موضوع از طریق مذاکرات فی‌مابین حل‌وفصل نگردد ابتدا به داور مرضی‌الطرفین و سپس و در صورت عدم حل مسئله به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده خواهد شد.

ماده ۹- اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در این توافق‌نامه آمده است و در صورت تغییر نشانی هریک از طرفین مراتب را باید ظرف مدت ۴۸ ساعت کتباً به طرف دیگر اطلاع دهند. در غیر این صورت مکاتبات و اخطاریه‌ها به آخرین نشانی اعلام‌شده ارسال و ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

این توافق‌نامه در نه ماده و دو نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین توافق‌نامه رسیده و مبادله گردید. کلیه نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان می‌باشد.

…..

(کارفرما)

…..

(مجری)


 

پیوست شماره یک

شرح خدمات و تعهدات موضوع توافق‌نامه

 

هدف از ارائه خدمات مجری:

 

روش پیشبرد کار مجری:

  • مجری متعهد می‌گردد ….

 

مجید باقری

سلام... من مجید باقری هستم! به سایت شخصی من خوش آمدید. در این سایت علاوه بر پیدا کردن پاسخ سوالات خود در حوزه فناوری اطلاعات، می توانید پرسش های خاص خود را نیز برای من ارسال نمائید. در این سایت شما می توانید سوابق علمی و تجربیات حرفه ای من را ببینید و با توانایی های فنی من آشنا شوید. این راهی است به سوی همکاری های بعدی …

همه مطالب ارسالی توسط: مجید باقری