نمونه قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

1171 750 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

 موضوع قرارداد عبارت است از اختصاص فضا ………. در Web Server ………. و برقراری دسترسی به سرور مزبور جهت مبادله اطلاعات طبق پیوست ضمیمه این قرارداد توسط میزبان برای مشترک.

بسمه‌تعالی

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

این قرارداد در تاریخ …………….. فی‌مابین شرکت ………………. ثبت‌شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که ازاین‌پس «میزبان» نامیده می‌شود ازیک‌طرف و شرکت ……………………… ، ثبت‌شده به شماره ……………………… به نشانی …………………………. به مدیریت و نمایندگی …………………………….. ، آقا/ خانم…………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………… صادره از ………………………. به نشانی ……………………………. که من‌بعد «مشترک» نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید.

ماده یک: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اختصاص فضا ………. در Web Server ………. و برقراری دسترسی به سرور مزبور جهت مبادله اطلاعات طبق پیوست ضمیمه این قرارداد توسط میزبان برای مشترک.

ماده دو: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یکسال معتبر می‌باشد. در صورت تقاضای مشترک حداکثر یک ماه قبل از انقضای مدت و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید می‌باشد.

ماده سه: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد کلاً ………. ریال شامل ……….  ریال بابت راه‌اندازی و تنظیم (Setup) اولیه، ………. ریال بابت اشتراک یک‌ساله برقراری فضای وب و مبلغ ……….  ریال بابت ثبت دامنه می‌باشد.

مشترک هم‌زمان با عقد قرارداد کل مبلغ قرارداد را به ………. پرداخت می‌نماید.

تبصره ۱: مبلغ فوق صرفاً مربوط به ارائه خدمات میزبانی صفحات وب و تأمین فضا با مشخصات پیوست و ثبت دامنه در صورت نیاز بوده و هزینه اتصال به شبکه اینترنت و یا طراحی صفحات وب و تغییرات در آن را شامل نمی‌باشد.

 تبصره ۲: «مالیات بر ارزش‌افزوده»، مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورتحساب‌های صادره توسط ………. و  برای هر مرحله پرداخت ……% مالیات و …..% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ می‌گردد.

ماده چهار: تعهدات میزبان

 • ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد شامل ارائه کلمه رمز عبور به سرور مورد مصرف جهت نصب و راه‌اندازی سایت مشترک توسط وی حداکثر ظرف مدت ۴ روز پس از امضاء قرارداد و دریافت مبلغ قرارداد.
 • ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضریب اطمینان ۹۹% جهت برقراری ارتباط با دامنه به شرح فوق (بدون در نظر گرفتن اشکالات ناشی از ارتباط مشترک با اینترنت می‌باشد).

تبصره ۳: بخش پشتیبانی میزبان به‌طور ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مشکلات احتمالی مشترک می‌باشد. میزبان جهت تسریع در پاسخگویی از سیستم ثبت نگار (Ticketing System) استفاده نموده و مدت زمان تقریبی رفع اشکال را به اطلاع مشترک می‌رساند.

 • اتصال به شبکه اینترنت و طراحی صفحات وب و تغییرات در آن جزء خدمات و وظایف میزبان در این قرارداد نمی‌باشد.

ماده پنج: تعهدات مشترک

 • چنانچه عملیات ثبت دامنه (Domain Registration) توسط مشترک انجام شده باشد، مشترک موظف است کتباً و با توسط ایمیل مشخصات مربوط به دامنه را به میزبان اعلام نماید.
 • مشترک متعهد می‌گردد اقدامات لازم جهت جلوگیری از هرگونه اختلال نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در Web Server مربوطه را انجام دهد. بدیهی است کلیه مسئولیت‌های حقوقی و قانونی ناشی از ایجاد اختلال بر عهده مشترک می‌باشد.
 • مشترک موظف به رعایت شئونات و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت قوانین فوق به عهده مشترک بوده و ………. هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 • مشترک کتباً یک نفر را به‌عنوان نماینده فنی خود به میزبان معرفی می‌نماید. هرگونه هماهنگی و توافق در خصوص مفاد این قرارداد با نماینده مذکور مورد قبول و تأیید مشترک می‌باشد.
 • مشترک موظف به انجام امور پشتیبانی اعم از طراحی و قرارگیری صفحات خود در شبکه می‌باشد و میزبان هیچ‌گونه مسئولیتی اعم از طراحی و تغییر در صفحات اختصاصی و پشتیبانی آن را ندارد.
 • در صورت تمایل مشترک و فراهم بودن امکانات فنی لازم توسط وی جهت ارتقا و استفاده از خدمات رده‌بالاتر، مبنای محاسبه و پرداخت خدمات به‌صورت: باقیمانده پرداخت‌های قبلی مشترک (خدمات مصرف نشده) محاسبه و از مجموع ارزش بهای خدمات مورد نظر که بر اساس اصلاحیه قرارداد تعیین می‌گردد کسر و باقیمانده دریافت خواهد شد.
 • در صورت بروز هرگونه خسارات به میزبان و یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث دیگر که ناشی از اعمال مشترک و یا عدم رعایت مفاد این قراداد توسط مشترک باشد، مشترک متعهد و موظف به جبران خسارت وارده و پاسخگویی به مراجع قضایی خواهد بود.
 • چنانچه محتویات سایت مشترک موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد، مشترک شخصاً مسئولیت پاسخگویی و جبران ضرر و زیان وارده را به عهده دارد و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه میزبان نمی‌باشد.
 • مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدت ناشی از این قرارداد را جزئاً و یا کلاً به غیر ندارد مگر با موافقت کتبی میزبان درهرحال مسئولیت هرگونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز بعهده مشترک می‌باشد.
 • مشترک متعهد است طی مدت مقرر نسبت به پرداخت صورتحساب‌های میزبان اقدام نماید، در غیر این صورت میزبان محق است ۲۴ ساعت پس از ارسال اخطار کتبی کلیه امکانات واگذاری خدمات مربوطه را قطع نماید.

ماده شش: موارد فسخ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء برای طرفین معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد و قابل فسخ نیست مگر در موارد زیر:

 1. توافق کتبی طرفین.
 2. در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد توسط مشترک، میزبان با اعلام اخطار کتبی یک‌ماهه به مشترک فرصت می‌دهد تا به تعهدات خود عمل نماید. در غیر این صورت میزبان می‌تواند به‌طور یک‌جانبه قرارداد را فسخ و ارائه خدمات را قطع نماید. مشترک هرگونه ادعایی را از خود در این خصوص سلب می‌نماید.
 3. چنانچه میزبان به تعهدات مندرج در ماده ۴ این قرارداد عمل ننماید، مشترک می‌تواند با اخطار قبلی یک‌ماهه درخواست ایفای تعهدات را بنماید در غیر این صورت می‌تواند در رأس انقضای مهلت یک‌ماهه قرارداد را یک جانبه فسخ نماید. میزبان صرفاً حق اشتراک را به میزان مدت باقیمانده از مدت قرارداد به مشترک مسترد می‌نماید.

ماده هفت: حوادث غیر مترقبه

به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار میزبان از قبیل (و نه محدود به) جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی، صاعقه، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، اشکالات ناشی از تصمیمات و عملیات داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های مخابرات، محدودیت صادرات و واردات، محدودیت تبادل ارزی با خارج، وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های جدید دولتی تا زمانی که وضعیت فوق‌العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به‌گونه‌ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

ماده هشت: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و یا نحوه‌ی اجرای قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود از طریق مذاکرات دوستانه نسبت به حل‌وفصل اختلاف اقدام نمایند. در صورت عدم حصول توافق، هریک از طرفین مجاز و مختار می‌باشند که به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

ماده نه: نشانی طرفین

کلیه مکاتبات طرفین با نشانی زیر تا زمانی که تغییر آن کتباً و رسماً به‌طرف متقابل اعلام نگردیده قانونی تلقی می‌گردد:

نشانی میزبان: ………………………………………………………………..

نشانی مشترک: ………………………………………………………………..

ماده ده: قانون و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۲ تبصره و در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخ دارای اعتبار یکسان و از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

شرکت ……….                                                  شرکت …….

 پیوست ضمیمه قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه:

Web Hosting Packages Basic Plans Professional Plans
A B C D E
Account and Database Specifications:
Hard Disk Storage ۱۰MB ۵۰MB ۱۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB
Bandwidth-Monthly Traffic ۱GB ۳GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB
Domains/Subdomains  ۱/۲  ۲/۳  ۴/۵ Unlimited Unlimited
Dedicated IP Address
E-mail:
POP3/SMPT E-mail Accounts ۱۰ ۵۰ ۱۰۰ Unlimited Unlimited
E-mail Aliases (Forwards)
E-mail Autoresponders
Mailing List
Web-Based E-mail
Additional Features:
MySQL Database
Password Protected Directories
PHP
CGI-BIN Directory
ODBC DSN Connection
Security Features:
SSL (Secure Socket Layer) Encryption
Virus & Spam Protection – Catch Guard
Website Management Tools:
FTP Access
Web-Based Control Panel
Frontpage Server Extensions 2002
Website Monitoring:
Weekly Full-Backup
Monthly Full-Backup
Web-Statistics / Web-Trends
Technical Support:
۲۴x7 Technical Support
Same Day Setup

مجید باقری

سلام... من مجید باقری هستم! به سایت شخصی من خوش آمدید. در این سایت علاوه بر پیدا کردن پاسخ سوالات خود در حوزه فناوری اطلاعات، می توانید پرسش های خاص خود را نیز برای من ارسال نمائید. در این سایت شما می توانید سوابق علمی و تجربیات حرفه ای من را ببینید و با توانایی های فنی من آشنا شوید. این راهی است به سوی همکاری های بعدی …

همه مطالب ارسالی توسط: مجید باقری