شبکه های کامپیوتری

نمونه قرارداد خرید، نصب، راه‌اندازی، تجهیزات شبکه LAN
1000 642 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

موضوع این نمونه قرارداد، عبارت است از قرارداد خرید و نصب و راه‌اندازی کالاهای دارای دوره تضمین که در این قرارداد شامل تدوین، نصب، راه‌اندازی، تجهیزات شبکه LAN توسط پیمانکار…

ادامه مطلب