انجام خدمت

انجام خدمت (Service Operation)
720 540 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف هدف از انجام خدمت ارائه سطوح توافق شده خدمت به کاربران و مشتریان و مدیریت برنامه‌های کاربردی، تکنولوژی و زیرساختی است که ارائه خدمات را پشتیبانی کند. تنها در…

ادامه مطلب