بهبود مستمر خدمت

بهبود مستمر خدمت (Continual Service Improvement)
633 497 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف بهبود مستمر خدمت (CSI) با حفظ ارزش برای مشتری از طریق ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت خدمات و بلوغ کلی چرخه عمر خدمت ITSM و فرایندهای مربوطه است. CSI…

ادامه مطلب