طراحی خدمت

طراحی خدمت (Service Design)
620 465 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف طراحی خدمت یک مرحله از کل چرخه عمر خدمت و یک عامل مهم در فرایند تغییر کسب‌وکار است. نقش طراحی خدمت در فرایند تغییر کسب‌وکار را می‌توان به شکل…

ادامه مطلب