طرح مدیریت پروژه

استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)
740 417 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح مدیریت پروژه از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. طرح مدیریت…

ادامه مطلب