طرح مدیریت پیکربندی

استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)
500 397 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح مدیریت پیکربندی از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲  برگرفته شده است. فرآیند مدیریت…

ادامه مطلب