طرح نظارت

استاندارد طرح نظارت نرم‌افزار
1000 571 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

این سند، استاندارد طرح نظارت از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بر دارد. نظارت بر طرح‌های نرم‌افزاری که…

ادامه مطلب