ارائه پیشنهاد (Proposal)

ارائه پیشنهاد (Proposal)
1280 720 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات دریافت پیشنهاد (Proposal) به منظور آگاهی کارفرما یا سازمان برگزار کننده مسابقه نرم افزاری از دیدگاه ها و توانمندیهای اجرایی، فنی و مدیریتی پیشنهاد دهنده در راستای اجرای پروژه…

ادامه مطلب