ارزيابی پیشنهاد

برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد
700 325 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات در این مستند به بیان چگونگی برگزاری یک مسابقه نرم افزاری، ارزیابی پیشنهاد های دریافتی و در نهایت چگونگی انتخاب برنده یک مسابقه نرم افزاری پرداخته می شود. مراحل…

ادامه مطلب