قرارداد نرم افزاری

قرارداد نرم افزاری
1000 416 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

همانطور که در دیگر مستندات نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) اشاره گردید، آخرین مرحله ای که در فرآیند ارجاع کار، انجام می شود، انعقاد پیمان‌نامه…

ادامه مطلب