نظارت بر پروژه

نظارت بر پروژه های نرم افزاری
1228 767 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات اطمینان از تامین خواسته های کاربران (کارفرما) در یک پروژه نرم افزاری و تطبیق مراحل تولید نرم افزار از دیدگاه مهندسی با طرح ها و برنامه‌های از قبل تعیین…

ادامه مطلب