استراتژی خدمت

استراتژی خدمت (Service Strategy)
671 315 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف استراتژی خدمت هر ارائه‌دهنده خدمتی می‌بایست بر اساس این اصل بنیادین باشد که مشتریانشان محصول خریداری نمی‌نمایند، آن‌ها رضایتمندی آن نیازهای مخصوص را خریداری می‌نمایند؛ بنابراین ارزش کافی خدمات…

ادامه مطلب