انتقال خدمت

انتقال خدمت (Service Transition)
1473 964 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف نقش انتقال خدمت، تحویل خدمت موردنیاز کسب‌وکار به کاربرد عملیاتی است. انتقال خدمت این کار را از طریق دریافت بسته طراحی خدمت از مرحله طراحی خدمت و تحویل تمامی…

ادامه مطلب