نحوه ارجاع کار

قرارداد نرم افزاری
1000 416 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

همانطور که در دیگر مستندات نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) اشاره گردید، آخرین مرحله ای که در فرآیند ارجاع کار، انجام می شود، انعقاد پیمان‌نامه…

ادامه مطلب
برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد
700 325 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات در این مستند به بیان چگونگی برگزاری یک مسابقه نرم افزاری، ارزیابی پیشنهاد های دریافتی و در نهایت چگونگی انتخاب برنده یک مسابقه نرم افزاری پرداخته می شود. مراحل…

ادامه مطلب
ارائه پیشنهاد (Proposal)
1280 720 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات دریافت پیشنهاد (Proposal) به منظور آگاهی کارفرما یا سازمان برگزار کننده مسابقه نرم افزاری از دیدگاه ها و توانمندیهای اجرایی، فنی و مدیریتی پیشنهاد دهنده در راستای اجرای پروژه…

ادامه مطلب
نظارت بر پروژه های نرم افزاری
1228 767 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات اطمینان از تامین خواسته های کاربران (کارفرما) در یک پروژه نرم افزاری و تطبیق مراحل تولید نرم افزار از دیدگاه مهندسی با طرح ها و برنامه‌های از قبل تعیین…

ادامه مطلب
تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)
650 342 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات در روند اجرای یک پروژه یا در فرآیند تهیه یک نرم افزار، مسلماً انتخاب مجری واجد شرایط برای انجام آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این انتخاب نیز…

ادامه مطلب
مشاوره پروژه های نرم افزاری
1000 469 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

کلیات این مستند به منظور بیان مشخصات و وظایف مشاوران پروژه های نرم افزاری تهیه شده است. بدون شک، انتخاب و استفاده از مشاوران توانمند، با تجربه و متعهد در…

ادامه مطلب