مدیریت خدمات IT

بهبود مستمر خدمت (Continual Service Improvement)
633 497 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف بهبود مستمر خدمت (CSI) با حفظ ارزش برای مشتری از طریق ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت خدمات و بلوغ کلی چرخه عمر خدمت ITSM و فرایندهای مربوطه است. CSI…

ادامه مطلب
انجام خدمت (Service Operation)
720 540 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف هدف از انجام خدمت ارائه سطوح توافق شده خدمت به کاربران و مشتریان و مدیریت برنامه‌های کاربردی، تکنولوژی و زیرساختی است که ارائه خدمات را پشتیبانی کند. تنها در…

ادامه مطلب
انتقال خدمت (Service Transition)
1473 964 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف نقش انتقال خدمت، تحویل خدمت موردنیاز کسب‌وکار به کاربرد عملیاتی است. انتقال خدمت این کار را از طریق دریافت بسته طراحی خدمت از مرحله طراحی خدمت و تحویل تمامی…

ادامه مطلب
طراحی خدمت (Service Design)
620 465 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف طراحی خدمت یک مرحله از کل چرخه عمر خدمت و یک عامل مهم در فرایند تغییر کسب‌وکار است. نقش طراحی خدمت در فرایند تغییر کسب‌وکار را می‌توان به شکل…

ادامه مطلب
استراتژی خدمت (Service Strategy)
671 315 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

هدف استراتژی خدمت هر ارائه‌دهنده خدمتی می‌بایست بر اساس این اصل بنیادین باشد که مشتریانشان محصول خریداری نمی‌نمایند، آن‌ها رضایتمندی آن نیازهای مخصوص را خریداری می‌نمایند؛ بنابراین ارزش کافی خدمات…

ادامه مطلب
پیاده سازی ITIL
1200 657 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

ITLT  چیست؟ به زبان ساده می‌توان ITIL را یک استاندارد در حوزه IT دانست، اما واقعیت این است که ITIL یک استاندارد نیست. درواقع ITIL یک سری تجربه موفق (best…

ادامه مطلب
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
656 310 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

مقدمه به‌طورکلی می‌توان اطلاعات را مهم‌ترین منبع استراتژیک مدیریت هر سازمان دانست. جمع‌آوری، تحلیل، تولید و توزیع درست اطلاعات در یک سازمان به کیفیت خدمات فناوری اطلاعات تعبیه‌شده برای آن…

ادامه مطلب